Home Víchelo? Estúdase galego no estranxeiro? – Olaxonmario