More

  Sobre Nós

  Nós Televisión é un medio de comunicación cun equipo humano formado por profesionais do ámbito audiovisual, xornalístico e da publicidade coa conciencia situada en Galicia

  Unha televisión ao carón das persoas

  Unha televisión consolidada no panorama de medios de comunicación, un referente no audiovisual galego e con obxectivos claros: comunicar dende Galicia e para Galicia traendo as voces das invisibilizadas e excluídas, sendo o medio de comunicación da sociedade galega que non se resigna.

  A única canle privada cunha aposta decidida pola lingua galega

  Un espazo audiovisual para a maioría social, propio e centrado no país

  Desde o xerme do proxecto puxemos en valor a idea de traballar dende abaixo e dende dentro, concibindo o medio como un altofalante para unha maioría social excluída polos grandes medios co albo de achegar á cidadanía unha información propia, diferente e de calidade

  Valorizar o xornalismo, contar o mundo

  Pretendemos sentar novos espazos en galego no mundo audiovisual e adaptalo ás tendencias actuais no sector. Temos por diante un importante reto: construír unha nova televisión nun proceso de plena transformación da televisión clásica, ademais da necesidade de dignificar e devolverlle o valor social ao xornalismo que atravesa unha crise de descrédito que afoga á verdade

  atópanos na canle 119 de r

  Queres saber máis?