Pulamos por xerar un espazo audiovisual propio e centrado no noso país

Nos Televisión somos unha canle de televisión que emite na Televisión Dixital Terrestre nas comarcas do Tabeirós-Terra de Montes, Deza, Arzúa, Terras de Melide, Ordes e Santiago.Desde NÓS pretendemos xerar un espazo audiovisual propio e centrado no noso país. Vimos con forza para cubrir unha carencia fundamental neste sector: a ausencia da lingua galega.

Información, reflexión e proximidade

Pretendemos sentar novos espazos en galego no mundo audiovisual e adaptalo ás tendencias actuais neste sector. Temos por diante un importante reto: facer unha nova televisión nun proceso de plena tranformación da televisión clásica, da irrupción do xornalismo cidadán e da viralidade das redes sociais.

Unha televisión galega, en galego e aberta á cidadanía

NÓS Televisión trátase dunha empresa con equipos formados por mozos e mozas emprendedores e cunha televisión de nova creación con consciencia social, cultural e nacional galega. Dende o xerme do proxecto puxemos en valor a idea de traballar dende abaixo e dende dentro, propoñendo o local como un eixo comunicativo para trasladalo logo dun xeito global, co albo de achegar ao cidadán unha información propia, diferente e de calidade.Contamos cun accionariado composto, principalmente, por capital privado comprometido co despegue dos medios de comunicación e da industria cultural propia.O noso proxecto atópase arestora en proceso de implantación como Televisión Dixital Terreste, cun plano de expansión firme no territorio do país (Compostela e a súa área de influencia).