Licenzas

Todos os contidos de Nos Televisión contan por defecto, salvo especificar o contrario, coa licenza Creative Commons BY-SA 3.0.

Polo tanto, calquera persoa é libre de reproducir os nosos contidos de xeito parcial ou integramente e distribuílos do xeito que se considere sempre que se cite a súa autoría e se empregue tamén a mesma licenza.

Preme nesta ligazón se quixeras máis información sobre esta licenza