#UniversoGalaxia

O idioma galego baixo o franquismo
O

Henrique Monteagudo, membro da Real Academia Galega, director da revista Grial e profesor da Universidade de Santiago, é o autor do ensaio O idioma galego baixo o franquismo. Esta obra, continuación da Historia social da lingua galega, analiza a política lingüística da ditadura franquista. Tamén é unha historia da resistencia político-cultural galeguista e da súa estratexia dirixida a constituír un sistema cultural autónomo.

Mercar libro

#UniversoGalaxia

Ninguén mellor que o autor ou autora para dar a coñecer a súa obra literaria. Con esta idea Nós Televisión comeza un novo espazo que traerá á nosa web e á grella as principais novidades da Editorial Galaxia, a factoría de libros que naceu en 1950 coa arela de defender e difundir a lingua e a literatura galegas.