Home Víchelo? Un “Venres en negro” tinguido de vermello