Suso de Toro opina sobre Torrente Ballester

Que representou Gonzalo Torrente Ballester na ditadura franquista? Achegámonos ao Congreso Internacional “1939: Un novo relato?” onde participou o escritor Suso de Toro

- Publicidade -
- Publicidade -
- Publicidade -