Tendo como antecedentes os cambios que ti veron lugar na organización do traballo reproductivo e da acumulación capitalista desde os anos 70, examinaranse nesta conferencia as novas tendencias dentro da reprodución social, a súa contribución á reconstrucción das relacións sociais comunais e as implicacións que isto ten para a loita feminista.

- Publicidade -
- Publicidade -
- Publicidade -