Domingo, 23 Febreiro, 2020
Inicio Nuria Espasandin

Nuria Espasandin

Democracia é elixir

Fonte: nuriaespasandin GL  

LIBERDADE: que é iso?

Fonte: nuriaespasandin GL

Existen os seres humanos ilegais?

Fonte: nuriaespasandin GL

Viaxar dá a felicidade?

Fonte: nuriaespasandin GL

A historia do importante

Fonte: nuriaespasandin GL

(Des)definirse

Fonte: nuriaespasandin GL

Esquezamos o soporte

Fonte: nuriaespasandin GL

A liberdade para os delincuentes?

Fonte: nuriaespasandin GL