Home Programas Espazo Aberto O PSdeG denuncia falta de compromiso do goberno galego coa Igualdade nos centros educativos

O PSdeG denuncia falta de compromiso do goberno galego coa Igualdade nos centros educativos

0
O PSdeG denuncia falta de compromiso do goberno galego coa Igualdade nos centros educativos
Luís Álvarez, PSdeG-PSOE

Nun tema tan de actualidade como a igualdade non todo o mundo está á altura. O portavoz de educación do Grupo Socialista, Luís Álvarez, descubriu a través dunha pregunta oral nunha comisión que o goberno galego ignora como se está a desenvolver o o I Plan de Actuacións para a Igualdade nos centros educativos de Galicia 2016-2020.

“O Plan”, segundo explica o deputado, “consta de 27 medidas, bos indicadores para saber se o plan funciona ou non, e dos que o Executivo debería poder dar boa resposta”. Álvarez sinala que o goberno só respostou a nove delas.

Contra as condutas discriminatorias

Este Plan estaba previsto para inverter o aumento das condutas discriminatorias e dos estereotipos sexistas entre o alumnado a través da transversalidade, a sociedade igualitaria, o obxectivo “violencia 0 nas aulas e na sociedade” e a inclusión e integración da diversidade.

Na resposta do goberno galego sobre este Plan Luís Álvarez asegura que non deron conta da cantidade de centros e alumnado que participan. “Por moito que digan que está funcionando en plenitude, a verdade é que demostran que non teñen elementos para saber se isto é así”.