Home Víchelo? Televinte Masiva manifestación en defensa do hospital comarcal de Lemos e da sanidade pública