LIBERDADE: que é iso?

"A liberdade debería ir acompañada do verbo ser, ao igual que a felicidade"

Fonte: nuriaespasandin GL

- Publicidade -