Esiximos dereitos e liberdades para as persoas refuxiadas

Hai que derrogar a Lei de Estranxeiría xa que esta nunca resolveu os dereitos e liberdades das persoas estranxeiras. Outro mundo é posíbel

- Publicidade -