A democracia mediática non existe

O concepto de democracia mediática é irreal; medios dependentes do poder político, cabeceiras mediáticas que responden sempre a discursos interpretativos do mundo. Os medios públicos non son públicos. Medios desde abaixo son agora máis necesarios que nunca

- Publicidade -