video

Con estes niveis de corrupción política e mediática, a democracia non funciona

Os medios de comunicación xa forman parte das nosas vidas e a política tampouco tería vida propia sen eles. Pero... cal é o papel dos medios durante unhas eleccións?

O último