video

O cerco galego merece a nosa admiración #OCerco

O cerco galego merece a nosa admiración #OCerco
video

E a quen votamos, Pilar? A quen votamos?

Fonte: Pilar Aymara
video

O pre acordo do Brexit e a súa polémica

As liñas vermellas e a delicada situación interna Theresa May

O último