A situación da atención primaria volveu entrar na orde do día no Pleno do Parlamento de Galicia. O Bloque Nacionalista Galego introducíu unha proposición de lei para a mellora da situación da atención primaria amparándose no incremento de recortes que leva sufrido a sanidade galega dende o ano 2009. Montse Prado, deputada do BNG, explica que unha sondaxe expón que hoxe en día a segunda maior preocupación dos galegos e das galegas é a sanidade pública, cando hai cinco anos ese posto o ocupaba a corrupción. A deputada do BNG asegura que é posible aumentar os orzamentos pero que fai falla unha vontade política.

Nesa mesma liña, Eva Solla de En Marea expón que algunha medida para poder aumentar os presupostos sería loitar contra o fraude fiscal e incrementar a recadación. O PSOE tamén se pronuncia neste tema e o deputado Julio Torrado dá unha cifra: “case 189 millóns de euros menos que hai 10 anos”, e conclúe: “é difícil soster, como se dixo, que a atención primaria vai mellor ca nunca”.

- Publicidade -