Beatrice. Participante do curso Galego sen fronteiras