Enrique Vázquez reflexiona sobre a ética política nas organizacións de esquerdas